logo web

Cao thủ chốt số ngày 28-9-2022

Cao thủ chốt số ngày 28-9-2022 chuẩn xác nhất, tổng hợp bát chốt lô đề Miền Bắc thứ 4, ngày 28/9/2022 của 10 cao thủ huyền thoại trên website nuoi lo của chúng tôi.

Cao thủ chốt số ngày 28-9-2022

Cao thủ chốt số ngày 28-9-2022 hôm nay

▷ Trương Thành Hiệp
BTL 57 STL 56 65
Ghép 3&4 càng lô : 2,5,6,8,9,1
DÀN XIÊN 2,3 ĐÁ: 57 75 56 65 58 85
ĐỀ 4 CHẠM 1 4 6 7
DÀN 11S : 61,16,34,43,07,70,71,17,44,26,62
TTĐ : 61,17,26,44 STĐ : 61,17 BTĐ : 17
GHÉP CÀNG : 0,2,3,5,6,7
▷ Dương Hoàng Khánh
BTL 02 STL 59 95
Ghép 3&4 càng lô : 1,2,4,6,8,9
XIÊN 2,3 ĐÁ VÒNG : 02 20 59 95 57 75
ĐỀ 4 CHẠM 3 4 5 6
DÀN 13S : 33,24,42,15,51,06,60,43,34,25,52,16,61
TTĐ : 16,34,43,52 STĐ : 34,43 BTĐ : 43
GHÉP CÀNG : 1,2,4,5,8,9
▷ Thăng Long
BTL 07 STL 12 21
Ghép 3&4 càng lô : 1,2,6,8,9,0
XIÊN 2,3 ĐÁ : 07 70 12 21 13 31
DÀN 14S : 23,32,14,41,05,50,78,87,33,24,42,15,51,88
TTĐ: 33,42,51,88 STĐ: 42,51 BTĐ: 51
ĐỀ 4 CHẠM 3 4 5 8
GHÉP CÀNG : 0,2,4,5,6,7
▷ Trương Bống
BTL 13 STL 05 50
Ghép 3&4 càng lô : 1,3,5,6,8,9
Ghép xiên 2&3 : 13 31 05 50 06 60
ĐỀ 4 CHẠM 2 4 7 8
DÀN 11S : 32,23,14,41,87,78,42,24,97,79,88
TTĐ: 41,78,87,24 STĐ: 78,87 BTĐ: 78
GHÉP CÀNG : 1,2,3,5,8,9
▷ Đỗ Tiến
BTL 27 STL 15 51
Ghép 3&4 càng lô : 1,2,4,8,9,0
xiên 2-3 đá : 27 72 15 51 49 94
ĐỀ 4 CHẠM 3 4 6 8
DÀN 14S : 13,31,04,40,86,68,23,32,14,41,96,69,78,87
TTĐ : 86,14,23,32 STĐ : 23,32 BTĐ : 32
GHÉP CÀNG : 0,1,3,4,5,6
▷ Phong Thần
BTL 64 STL 36 63
GHÉP 3&4 CÀNG LÔ : 1,4,5,6,8,9
XIÊN 2,3 ĐÁ: 46 64 36 63 35 53
ĐỀ 4 CHẠM 2 3 6 7
DÀN 12S : 12,21,03,30,76,67,22,13,31,86,68,77
TTĐ : 22,31,68,77 STĐ : 68,77 BTĐ : 77
GHÉP CÀNG : 0,1,3,4,5,6
▷ Hoàng Kim Huấn
BTL 34 STL 04 40
3D : 1,2,5,6,7,8
4 CHẠM ĐỀ 3 5 6 7
DÀN ĐỀ 13S : 03,30,85,58,76,67,13,31,95,59,86,68,77
TTĐ: 58,67,76,13 STĐ: 67,76 BTĐ: 76
Ghép 3 càng : 0,2,4,6,7,8
▷ Lan 2109
GIẢI NHẤT 4 CHẠM : 2 4 5 7
TỨ THỦ: 24 42 57 75 BẠCH THỦ: 24
GHÉP CÀNG : 2,3,4,6,7,8
BTL 47 STL 01 10
XIÊN 2,3 ĐÁ: 47 74 01 10 18 81
ĐỀ 4 CHẠM: 1 4 6 8
DÀN 12S : 11,84,48,66,21,12,94,49,76,67,58,85
TTD : 66,84,12,21 STD : 12,21 BTĐ : 21
▷ Tiếu Ngạo
BTL 48 STL 78 87
Ghép 3 càng lô : 0,1,2,5,6,7
GIAI 7 CHẠM 2
TTG7 : 62 26 29 92 – BTG7 : 29
ĐỀ 4 CHẠM 1 3 7 8
DÀN 15S : 11,93,39,57,75,48,84,21,12,03,30,67,76,58,85
TTĐ: 83,11,48,57 STĐ: 48,57 BTĐ : 57
GHÉP CÀNG 2,4,5,6,7,9
▷ Triệu Vân
BTL 94 STL 68 86
Ghép 3 càng lô : 0,1,2,4,5,6,7
Xiên đá 2-3: 49 94 68 86 78 87 ​
ĐỀ 4 CHẠM 3 4 5 7 ​
DÀN 10S : 83,38,74,47,65,56,93,39,84,48,75,57​
TTĐ 38,47,56,74 STĐ 56,74 BTĐ 74 ​
GHÉP CÀNG : 1,4,5,6,7,8

Các bạn vừa xem xong cao thủ chốt số ngày 28-9-2022 miễn phí tại trang nuoilo.com của chúng tôi, các bạn thích số của cao thủ nào thì có thể theo chơi mỗi ngày nhé.

5/5 (1 Review)
mene xổ số miền bắc Xem thêm những bài viết hay khác
Cao thủ chốt số ngày 07-10-2022 Cao thủ chốt số ngày 07-10-2022
Cao thủ chốt số ngày 06-10-2022 Cao thủ chốt số ngày 06-10-2022
Cao thủ chốt số ngày 05-10-2022 Cao thủ chốt số ngày 05-10-2022
Cao thủ chốt số ngày 04-10-2022 Cao thủ chốt số ngày 04-10-2022
Cao thủ chốt số ngày 03-10-2022 Cao thủ chốt số ngày 03-10-2022
Cao thủ chốt số ngày 02-10-2022 Cao thủ chốt số ngày 02-10-2022
Cao thủ chốt số ngày 01-10-2022 Cao thủ chốt số ngày 01-10-2022
Cao thủ chốt số ngày 30-09-2022 Cao thủ chốt số ngày 30-09-2022
Cao thủ chốt số ngày 29-09-2022 Cao thủ chốt số ngày 29-09-2022
Cao thủ chốt số ngày 27-09-2022 Cao thủ chốt số ngày 27-09-2022
Go88


Bản quyền thuộc về NuoiLo.Com
Địa chi : Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội