nuoilo.com

Nuôi Dàn Đề 36 Số Khung 3 Ngày


Nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày tại trang chủ nuôi lô của chúng tôi là nơi mà những bạn thích chơi giải đặc biệt xổ số Miền Bắc trong 3 ngày có thể truy cập và nhận ngay dàn đề XSMB siêu đẹp được nuoilo.com chọn lọc tỉ lệ chính xác cao.

Cách chơi nuôi dàn đề đang là một xu hướng được rất nhiều người yêu thích bởi vì chơi nuôi xổ số thì bao giờ khả năng chiến thắng cao hơn rất nhiều so với chơi từng ngày.

nuoi dan de 36 so khung 3 ngay
nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày

36 con số để đánh giải đặc biệt là một con số đẹp nó không ít quá mà cũng không cao quá, ai cũng có thể tham gia nuôi. Với phương pháp chơi này thì điều các bạn cần làm đó là tính toán cách vào tiền làm sao cho hợp lý, nếu như bạn chưa hiểu vào tiền nuôi dàn đề 36 con làm sao cho có lãi khi ăn đề ở bất cứ ngày nào thì có thể xem bài viết hướng dẫn cách vào tiền nuôi dàn đặc biệt 36 số của chúng tôi ở mục kinh nghiệm lô đề ở trang chủ nhé.

Bảng Thống Kê Kết Quả Nuôi Dàn Đề 36 Số Khung 3 Ngày

+ Nuôi dàn đề 20 23 24 25 27 28 30 34 35 37 38 39 41 42 43 45 48 49 61 62 64 65 67 68 71 73 75 76 78 79 81 83 84 85 86 87 từ ngày 26/11/2020 – 28/11/2020 nuoi lo kep khung 3 ngay vip …..

+ Nuôi dàn đề 01 02 04 05 06 07 10 12 13 17 18 19 30 31 34 35 36 38 41 43 45 47 48 49 61 62 64 65 67 68 90 91 92 93 96 97 từ ngày 25/11/2020 – 27/11/2020 nuoi lo kep khung 3 ngay vip ăn đề 36 ngày 1

+ Nuôi dàn đề 02 04 05 06 07 08 10 12 13 16 17 18 20 23 24 26 27 28 62 63 64 67 68 69 70 71 73 75 76 79 80 83 85 86 87 88 từ ngày 23/11/2020 – 25/11/2020 nuoi lo kep khung 3 ngay vip ăn đề 64 ngày 2

+ Nuôi dàn đề 10 12 13 16 17 18 20 21 24 26 27 28 30 31 32 35 37 38 60 62 64 67 68 69 70 71 73 75 76 78 91 93 94 95 96 97 từ ngày 21/11/2020 – 23/11/2020 nuoi lo kep khung 3 ngay vip ăn đề 96 ngày 2

+ Nuôi dàn đề 10 12 13 15 16 18 20 21 24 26 27 29 40 42 45 46 47 48 51 53 54 56 57 59 70 71 72 73 78 79 91 92 94 95 96 98 từ ngày 18/11/2020 – 20/11/2020 nuoi lo kep khung 3 ngay vip trượt

+ Nuôi dàn đề 01 02 04 07 08 09 20 21 24 26 27 28 40 42 45 47 48 49 62 63 64 67 68 69 80 83 86 87 88 89 91 93 94 95 96 98 từ ngày 17/11/2020 – 19/11/2020 nuoi lo kep khung 3 ngay vip ăn đề 93 ngày 1

+ Nuôi dàn đề 20 21 24 26 27 28 30 31 35 37 38 39 40 42 45 47 48 49 70 71 72 73 74 78 80 83 85 86 88 89 91 92 94 95 96 98 từ ngày 14/11/2020 – 16/11/2020 nuoi lo kep khung 3 ngay vip ăn đề 30 ngày 3

+ Nuôi dàn đề 30 32 35 37 38 39 40 42 43 45 47 48 51 53 56 57 58 59 60 63 64 67 68 69 70 71 72 73 74 78 80 83 86 87 88 89 từ ngày 13/11/2020 – 15/11/2020 nuoi lo kep khung 3 ngay vip ăn đề 87 ngày 1

+ Nuôi dàn đề 01 03 04 07 08 09 10 12 15 16 17 18 21 24 25 26 27 28 30 32 35 37 38 39 80 83 84 86 87 89 93 94 95 96 97 98 từ ngày 11/11/2020 – 13/11/2020 nuoi lo kep khung 3 ngay vip ăn đề 16 ngày 2

+ Nuôi dàn đề 01 02 04 07 08 09 10 12 14 15 16 17 40 42 43 45 46 48 60 61 63 65 68 69 70 72 74 76 78 79 91 92 93 94 95 96 từ ngày 09/11/2020 – 11/11/2020 nuoi lo kep khung 3 ngay vip ăn đề 74 ngày 2

+ Nuôi dàn đề 10 11 13 15 17 18 30 31 34 35 36 38 60 61 63 65 68 69 70 73 74 76 78 79 80 81 82 83 84 88 90 91 92 94 95 97 từ ngày 07/11/2020 – 09/11/2020 nuoi lo kep khung 3 ngay vip ăn đề 11 ngày 2

+ Nuôi dàn đề 10 11 13 15 17 18 30 31 34 35 36 38 60 61 63 65 68 69 71 73 74 76 78 79 80 81 82 83 84 88 90 91 92 94 95 97 từ ngày 05/11/2020 – 07/11/2020 nuoi lo kep khung 3 ngay vip ăn đề 71 ngày 2

+ Nuôi dàn đề 01 02 04 06 07 08 31 34 35 36 38 39 40 41 42 45 46 48 73 74 75 76 78 79 81 82 83 84 85 87 90 91 92 93 94 95 từ ngày 02/11/2020 – 04/11/2020 nuoi lo kep khung 3 ngay vip trượt

+ Nuôi dàn đề 20 24 25 26 27 28 30 31 34 36 38 39 51 54 56 57 58 59 60 61 63 64 65 69 71 72 75 76 78 79 80 81 82 83 84 85 từ ngày 31/10/2020 – 02/11/2020 nuoi lo kep khung 3 ngay vip ăn đề 59 ngày 2

+ Nuôi dàn đề 01 02 04 05 06 08 10 11 12 13 15 16 30 31 34 37 38 39 40 41 42 45 46 48 61 63 64 65 68 69 80 81 82 83 84 85 từ ngày 30/10/2020 – 01/11/2020 nuoi lo kep khung 3 ngay vip ăn đề 83 ngày 1

+ Nuôi dàn đề 02 04 05 06 08 09 30 31 34 36 37 38 51 53 54 56 57 58 61 63 64 65 68 69 70 71 72 75 78 79 81 83 84 85 86 87 từ ngày 28/10/2020 – 30/10/2020 nuoi lo kep khung 3 ngay vip ăn đề 36 ngày 2

+ Nuôi dàn đề 02 04 05 06 08 09 10 12 13 17 18 19 30 31 32 34 36 38 70 71 72 75 78 79 81 83 84 85 86 87 90 92 94 95 96 98 từ ngày 27/10/2020 – 29/10/2020 nuoi lo kep khung 3 ngay vip ăn đề 38 ngày 1

+ Nuôi dàn đề 00 01 02 04 08 09 40 41 46 47 48 49 51 53 54 57 58 59 70 71 72 76 78 79 81 83 84 85 87 88 90 92 94 95 96 97 từ ngày 25/10/2020 – 27/10/2020 nuoi lo kep khung 3 ngay vip ăn đề 46 ngày 2

+ Nuôi dàn đề 00 01 02 04 08 09 20 23 26 27 28 29 40 41 43 46 48 49 51 53 54 56 57 58 60 61 62 63 64 67 70 72 75 76 78 79 từ ngày 24/10/2020 – 26/10/2020 nuoi lo kep khung 3 ngay vip ăn đề 28 ngày 1

+ Nuôi dàn đề 00 01 02 04 08 09 12 13 15 16 18 19 23 25 26 27 28 29 40 41 42 43 48 49 51 53 54 56 57 58 81 83 84 85 87 88 từ ngày 23/10/2020 – 25/10/2020 nuoi lo kep khung 3 ngay vip ăn đề 25 ngày 1

+ Nuôi dàn đề 01 02 03 04 08 09 30 31 33 34 35 38 40 42 46 47 48 49 60 62 63 64 66 67 71 73 75 76 78 79 81 83 84 85 87 88 từ ngày 20/10/2020 – 22/10/2020 nuoi lo kep khung 3 ngay vip ăn đề 79 ngày 3

+ Nuôi dàn đề 01 02 04 05 08 09 21 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 38 40 42 43 46 48 49 60 61 62 63 65 66 91 92 94 95 96 97 từ ngày 19/10/2020 – 21/10/2020 nuoi lo kep khung 3 ngay vip ăn đề 25 ngày 1

+ Nuôi dàn đề 12 13 14 16 18 19 30 31 35 37 38 39 40 42 43 47 48 49 50 51 56 57 58 59 60 63 65 66 67 68 81 82 84 86 87 89 từ ngày 16/10/2020 – 18/10/2020 nuoi lo kep khung 3 ngay vip ăn đề 19 ngày 3

+ Nuôi dàn đề 20 21 23 24 25 26 28 29 30 31 35 36 37 38 39 40 41 42 43 46 48 49 51 53 54 56 57 58 59 60 62 63 65 67 68 69 từ ngày 14/10/2020 – 16/10/2020 nuoi lo kep khung 3 ngay vip ăn đề 28 ngày 2

+ Nuôi dàn đề 01 02 03 04 06 08 09 60 62 63 65 66 67 68 69 71 72 73 75 76 78 79 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 96 97 98 từ ngày 12/10/2020 – 14/10/2020 nuoi lo kep khung 3 ngay vip ăn đề 66 ngày 2

+ Nuôi dàn đề 12 13 14 15 16 18 19 40 41 42 43 47 48 49 50 51 52 53 54 57 59 70 71 72 73 75 76 78 79 90 91 92 93 94 96 98 từ ngày 11/10/2020 – 13/10/2020 nuoi lo kep khung 3 ngay vip ăn đề 94 ngày 1

Để xem dàn đề của chúng tôi các bạn hãy ghi nhớ địa chỉ này và chỉ cần truy cập mỗi ngày để theo dõi bảng thống kê và đem dàn đề này đi nuôi mỗi ngày và chờ tin vui mà thôi. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn.

Xem Thêm Bài Viết Khác

Nuôi lô bạch thủ khung 3 ngày Nuôi lô bạch thủ khung 3 ngày
Nuôi lô kép khung 3 ngày vip Nuôi lô kép khung 3 ngày vip
Nuôi lô song thủ khung 3 ngày Nuôi lô song thủ khung 3 ngày
Nuôi đầu đuôi xổ số khung 5 ngày Nuôi đầu đuôi xổ số khung 5 ngày