logo web

Cao thủ chốt số ngày 11-9-2022

Cao thủ chốt số ngày 11-9-2022 chuẩn xác nhất, tổng hợp bát chốt lô đề Miền Bắc chủ nhật, ngày 11/9/2022 của 10 cao thủ huyền thoại trên website nuôi lô của chúng tôi.

Cao thủ chốt số ngày 11-9-2022
Cao thủ chốt số ngày 11-9-2022

Ngày hôm qua 10/9/2022 thì những cao thủ trên diễn đàn nuôi lô của chúng ta chốt số có được những thắng lợi như sau :

+ Trương Thành Hiệp : chén song thủ lô 43 cặp 34-43, chén bạch thủ đề, tứ thủ đề, đề 10 số, đề 32 số, đề 64 số con 35, ăn xiên 35-43.

+ Dương Hoàng Khánh : ăn độc thủ lô 06, ăn song thủ lô 35 cặp 35-53, ăn xiên 06-35, ăn đè 32 số và 64 số con 35.

+ Thăng Long : chén độc thủ lô 70, ăn song thủ lô 03 cặp 03-30, ăn 3 càng lô 003, ăn xiên 70-03, 70-06, 03-06, đề 64 số ăn 03.

+ Trương Bống : ăn xiên 03-55, ăn song thủ lô 55, ăn đề 64 số con 35.

+ Đỗ Tiến : chén bạch thủ lô 21, ăn song thủ lô 50 cặp 05-50, ăn 3 càng lô 421, 250, ăn xiên 12-50, 21-50, 12-21.

+ Phong Thần : ăn song thủ lô 83 cặp 38-83, ăn 3 càng lô 183.

+ Hoàng Kim Huấn : chỉ ăn được đề 64 số con 35.

+ Lan 2109 : ăn lô giải nhất chạm 2, ăn độc thủ lô 37.

+ Tiếu Ngạo : ăn song thủ lô 84 cặp 48-84, ăn đề 32 số và đề 64 số con 35.

Cao thủ chốt số ngày 11-9-2022 hôm nay

▷ Trương Thành Hiệp
BTL 19 STL 39 93
Ghép 3&4 càng lô : 2,5,6,8,9,1
DÀN XIÊN 2,3 ĐÁ: 19 91 39 93 38 83
ĐỀ 4 CHẠM 2 4 7 8
HẠ 2 CHẠM 2 7
DÀN 10S : 52,25,34,43,89,98,17,71,62,26
TTĐ : 17,71,62,26 STĐ : 62,26 BTĐ : 26
GHÉP CÀNG : 0,2,3,5,6,7
▷ Dương Hoàng Khánh
BTL 05 STL 09 90
Ghép 3&4 càng lô : 1,2,4,6,8,9
XIÊN 2,3 ĐÁ VÒNG : 05 06 07 09 90 04
ĐỀ 4 CHẠM 2 7 5 8
HẠ 2 CHẠM 5 7
DÀN 10S : 07,70,52,25,84,48,12,21,67,76
TTĐ : 07,70,52,25 STĐ : 52,25 BTĐ : 25
GHÉP CÀNG : 1,2,4,5,8,9
▷ Thăng Long
BTL 43 STL 35 53
Ghép 3&4 càng lô : 1,2,6,8,9,0
XIÊN 2,3 ĐÁ : 34 43 35 53 38 83
DÀN 10S : 24,42,79,97,06,60,51,15,29,92
TTĐ: 24,42,79,97 STĐ: 79,97 BTĐ: 97
ĐỀ 4 CHẠM 4 5 6 9
HẠ 2 CHẠM 4 9
GHÉP CÀNG : 0,2,4,5,6,7
▷ Trương Bống
BTL 10 STL 16 61
Ghép 3&4 càng lô : 1,3,5,6,8,9
Ghép xiên 2&3 : 01 10 16 61 12 21
ĐỀ 4 CHẠM 3 4 5 6
ĐỀ 2 CHẠM 5 6
DÀN 10S : 04,40,59,95,13,31,06,60,51,15
TTĐ: 06,60,51,15 STĐ: 51,15 BTĐ: 15
GHÉP CÀNG : 1,2,3,5,8,9
▷ Đỗ Tiến
BTL 70 STL 06 60
Ghép 3&4 càng lô đề : 1,2,4,8,9,0
xiên 2-3 đá : 07 70 06 60 03 30
ĐỀ 4 CHẠM 4 6 8 9
ĐỀ 2 CHẠM 4 6
DÀN 10S : 14,41,69,96,68,86,09,90,54,45
TTĐ : 14,41,69,96 STĐ : 69,96 BTĐ : 96
Ghép 3 càng đề : 1,4,6,8,9,0
▷ Phong Thần
BTL 20 STL 03 30
GHÉP 3&4 CÀNG LÔ : 1,4,5,6,8,9
XIÊN 2,3 ĐÁ: 02 20 03 30 09 90
ĐỀ 4 CHẠM 1 6 7 8
HẠ 2 CHẠM 1 6
DÀN 10S : 12,21,67,76,18,81,63,36,28,82
TTĐ : 12,21,67,76 STĐ : 67,76 BTĐ : 76
GHÉP CÀNG : 0,1,3,4,5,6
▷ Hoàng Kim Huấn
BTL 37 STL 12 21
3D : 1,2,5,6,7,8
4 CHẠM ĐỀ 3 5 7 9
2 CHẠM ĐỀ 7 9
DÀN ĐỀ 10S : 57,75,39,93,73,37,03,30,58,85
TTĐ: 57,75,39,93 STĐ: 39,93 BTĐ: 93
Ghép 3 càng : 0,2,4,6,7,8
▷ Lan 2109
GIẢI NHẤT 4 CHẠM : 2 4 5 7
TỨ THỦ: 24 42 57 75 BẠCH THỦ: 24
GHÉP CÀNG : 2,3,4,6,7,8
BTL 32 STL 24 42
XIÊN 2,3 ĐÁ: 23 32 24 42 26 62
ĐỀ 4 CHẠM: 2 3 7 8 | 2 CHẠM: 2 7
DÀN 10S : 74,47,02,20,23,32,78,87,08,80
TTD : 74,47,02,20 STD : 02,20 BTĐ : 20
▷ Tiếu Ngạo
BTL 62 STL 78 87
Ghép 3 càng lô : 0,1,2,5,6,7
GIAI 7 CHẠM 2
TTG7 : 62 26 29 92 – BTG7 : 29
ĐỀ 4 CHẠM 5 7 8 9 | HẠ 2 CHẠM 5 9
DÀN 10S : 56,65,29,92,78,87,08,80,53,35
TTĐ: 56,65,29,92 STĐ : 29,92 BTĐ : 92
GHÉP CÀNG 2,4,5,6,7,9
▷ Triệu Vân
BTL 69 STL 46 64
Ghép 3 càng lô : 0,1,2,4,5,6,7
Xiên đá 2-3: 69 96 46 64 48 84 ​
ĐỀ 4 CHẠM 0 3 6 9 | HẠ 2 CHẠM 0 6 ​
DÀN 10S : 64,46,01,10,04,40,59,95,13,31​
TTĐ 64,46,01,10 STĐ 01,10 BTĐ 10​
GHÉP CÀNG : 1,4,5,6,7,8

Các bạn vừa xem xong cao thủ chốt số ngày 11-9-2022 miễn phí tại trang nuoilo.com của chúng tôi, các bạn thích số của cao thủ nào thì có thể theo chơi mỗi ngày nhé.

0/5 (0 Reviews)
mene xổ số miền bắc Xem thêm những bài viết hay khác
Cao thủ chốt số ngày 07-10-2022 Cao thủ chốt số ngày 07-10-2022
Cao thủ chốt số ngày 06-10-2022 Cao thủ chốt số ngày 06-10-2022
Cao thủ chốt số ngày 05-10-2022 Cao thủ chốt số ngày 05-10-2022
Cao thủ chốt số ngày 04-10-2022 Cao thủ chốt số ngày 04-10-2022
Cao thủ chốt số ngày 03-10-2022 Cao thủ chốt số ngày 03-10-2022
Cao thủ chốt số ngày 02-10-2022 Cao thủ chốt số ngày 02-10-2022
Cao thủ chốt số ngày 01-10-2022 Cao thủ chốt số ngày 01-10-2022
Cao thủ chốt số ngày 30-09-2022 Cao thủ chốt số ngày 30-09-2022
Cao thủ chốt số ngày 29-09-2022 Cao thủ chốt số ngày 29-09-2022
Cao thủ chốt số ngày 28-09-2022 Cao thủ chốt số ngày 28-09-2022
Go88


Bản quyền thuộc về NuoiLo.Com
Địa chi : Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội