logo web

Cao thủ chốt số ngày 13-9-2022

Cao thủ chốt số ngày 13-9-2022 chuẩn xác nhất, tổng hợp bát chốt lô đề Miền Bắc thứ 3, ngày 13/9/2022 của 10 cao thủ huyền thoại trên website nuôi lô của chúng tôi.

Cao thủ chốt số ngày 13-9-2022
Cao thủ chốt số ngày 13-9-2022

Ngày hôm qua 12/9/2022 thì những cao thủ trên diễn đàn nuôi lô của chúng ta chốt số có được những thắng lợi như sau :

+ Dương Hoàng Khánh : ăn song thủ lô 55 cặp 00-55, ăn đề 64 số đề 48.

+ Thăng Long : chén bạch thủ lô 48, ăn xiên 48-71.

+ Trương Bống : ăn tứ thủ để, đề 10 số, đề 32 số, đề 64 con số.

+ Phong Thần : ăn đề 64 con số.

+ Hoàng Kim Huấn : chén song thủ lô 71 cặp 17-71.

+ Lan 2109 : chén lô xiên 01-51, ăn đề 32 và 64 số.

+ Tiếu Ngạo : ăn song thủ lô 39 ở cặp 39-93, ăn 3 càng lô 239, ăn đề 64 số.

+ Triệu Vân : chỉ chén được dàn đề 64 số mà thôi.

Cao thủ chốt số ngày 13-9-2022 hôm nay

▷ Trương Thành Hiệp
BTL 76 STL 78 87
Ghép 3&4 càng lô : 2,5,6,8,9,1
DÀN XIÊN 2,3 ĐÁ: 67 76 78 87 68 86
ĐỀ 4 CHẠM 5 6 7 8
HẠ 2 CHẠM 5 7
DÀN 10S : 52,25,08,80,53,35,17,71,62,26
TTĐ : 53,35,17,71 STĐ : 53,35 BTĐ : 53
GHÉP CÀNG : 0,2,3,5,6,7
▷ Dương Hoàng Khánh
BTL 16 STL 68 86
Ghép 3&4 càng lô : 1,2,4,6,8,9
XIÊN 2,3 ĐÁ VÒNG : 16 61 68 86 39 93
ĐỀ 4 CHẠM 1 5 6 8
HẠ 2 CHẠM 5 8
DÀN 10S : 12,21,67,76,14,41,52,25,08,80
TTĐ : 52,25,08,80 STĐ : 08,80 BTĐ : 80
GHÉP CÀNG : 1,2,4,5,8,9
▷ Thăng Long
BTL 40 STL 44 99
Ghép 3&4 càng lô : 1,2,6,8,9,0
XIÊN 2,3 ĐÁ : 04 40 44 99 33 88
DÀN 10S : 79,97,07,70,01,10,56,65,29,92
TTĐ: 79,97,07,70 STĐ: 97,07 BTĐ: 07
ĐỀ 4 CHẠM 0 5 7 9
HẠ 2 CHẠM 7 9
GHÉP CÀNG : 0,2,4,5,6,7
▷ Trương Bống
BTL 14 STL 15 51
Ghép 3&4 càng lô : 1,3,5,6,8,9
Ghép xiên 2&3 : 14 41 15 51 16 61
ĐỀ 4 CHẠM 2 5 8 9
ĐỀ 2 CHẠM 2 5
DÀN 10S : 39,93,84,48,02,20,51,15,24,42
TTĐ: 51,15,24,42 STĐ: 51,15 BTĐ: 51
GHÉP CÀNG : 1,2,3,5,8,9
▷ Đỗ Tiến
BTL 06 STL 09 90
Ghép 3&4 càng lô đề : 1,2,4,8,9,0
xiên 2-3 đá : 06 60 09 90 08 80
ĐỀ 4 CHẠM 3 5 6 9
ĐỀ 2 CHẠM 6 9
DÀN 10S : 69,96,06,60,57,75,03,30,58,85
TTĐ : 69,96,06,60 STĐ : 06,60 BTĐ : 06
Ghép 3 càng đề : 1,4,6,8,9,0
▷ Phong Thần
BTL 37 STL 38 83
GHÉP 3&4 CÀNG LÔ : 1,4,5,6,8,9
XIÊN 2,3 ĐÁ: 37 73 38 83 12 21
ĐỀ 4 CHẠM 3 4 6 7
HẠ 2 CHẠM 4 6
DÀN 10S : 23,32,78,87,34,43,67,76,14,41
TTĐ : 67,76,14,41 STĐ : 14,41 BTĐ : 41
GHÉP CÀNG : 0,1,3,4,5,6
▷ Hoàng Kim Huấn
BTL 67 STL 23 32
3D : 1,2,5,6,7,8
4 CHẠM ĐỀ 5 6 8 9
2 CHẠM ĐỀ 5 8
DÀN ĐỀ 10S : 25,52,58,85,56,65,69,96,29,92
TTĐ: 25,52,58,85 STĐ: 58,85 BTĐ: 58
Ghép 3 càng : 0,2,4,6,7,8
▷ Lan 2109
GIẢI NHẤT 4 CHẠM : 2 4 5 7
TỨ THỦ: 24 42 57 75 BẠCH THỦ: 24
GHÉP CÀNG : 2,3,4,6,7,8
BTL 46 STL 47 74
XIÊN 2,3 ĐÁ: 46 64 47 74 48 84
ĐỀ 4 CHẠM: 2 5 7 8 | 2 CHẠM: 2 5
DÀN 10S : 89,98,07,70,52,25,02,20,57,75
TTD : 02,20,57,75 STD : 20,57 BTĐ : 57
▷ Tiếu Ngạo
BTL 62 STL 17 71
Ghép 3 càng lô : 0,1,2,5,6,7
GIAI 7 CHẠM 2
TTG7 : 62 26 29 92 – BTG7 : 29
ĐỀ 4 CHẠM 5 7 8 9 | HẠ 2 CHẠM 7 9
DÀN 10S : 29,92,74,47,52,25,08,80,53,35
TTĐ: 29,92,74,47 STĐ : 74,47 BTĐ : 47
GHÉP CÀNG 2,4,5,6,7,9
▷ Triệu Vân
BTL 10 STL 00 55
Ghép 3 càng lô : 0,1,2,4,5,6,7
Xiên đá 2-3: 01 10 00 55 33 88 ​
ĐỀ 4 CHẠM 0 2 3 5 | HẠ 2 CHẠM 0 5 ​
DÀN 10S : 01,10,56,65,02,20,57,75,03,30​
TTĐ 01,10,56,65 STĐ 56,65 BTĐ 56​
GHÉP CÀNG : 1,4,5,6,7,8

Các bạn vừa xem xong cao thủ chốt số ngày 13-9-2022 miễn phí tại trang nuoilo.com của chúng tôi, các bạn thích số của cao thủ nào thì có thể theo chơi mỗi ngày nhé.

0/5 (0 Reviews)
mene xổ số miền bắc Xem thêm những bài viết hay khác
Cao thủ chốt số ngày 07-10-2022 Cao thủ chốt số ngày 07-10-2022
Cao thủ chốt số ngày 06-10-2022 Cao thủ chốt số ngày 06-10-2022
Cao thủ chốt số ngày 05-10-2022 Cao thủ chốt số ngày 05-10-2022
Cao thủ chốt số ngày 04-10-2022 Cao thủ chốt số ngày 04-10-2022
Cao thủ chốt số ngày 03-10-2022 Cao thủ chốt số ngày 03-10-2022
Cao thủ chốt số ngày 02-10-2022 Cao thủ chốt số ngày 02-10-2022
Cao thủ chốt số ngày 01-10-2022 Cao thủ chốt số ngày 01-10-2022
Cao thủ chốt số ngày 30-09-2022 Cao thủ chốt số ngày 30-09-2022
Cao thủ chốt số ngày 29-09-2022 Cao thủ chốt số ngày 29-09-2022
Cao thủ chốt số ngày 28-09-2022 Cao thủ chốt số ngày 28-09-2022
Go88


Bản quyền thuộc về NuoiLo.Com
Địa chi : Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội