logo web

Cao thủ chốt số ngày 19-8-2022

Cao thủ chốt số ngày 19-8-2022 chuẩn xác nhất, tổng hợp bát chốt lô đề Miền Bắc ngày 19/8/2022 của 10 idol lô đề được nhiều anh em yêu thích nhất trên website nuôi lô của chúng tôi.

Cao thủ chốt số ngày 19-8-2022
Cao thủ chốt số ngày 19-8-2022

Đầu tiên thì chúng ta cùng điểm qua số của những cao thủ trong ngày trước đó 18/8/2022 một chút đã nhé.

Trương Thành Hiệp ăn được 1 nháy lô 42.

Dương Hoàng Khánh chén 4 nháy lô 75.

Thăng Long ngày hôm qua toang.

Trương Bống ăn được 1 nháy lô 92.

Đỗ Tiến ăn cho anh em 2 nháy lô 60.

Phong Thần gãy cầu.

Hoàng Kim Huấn không ăn được nháy lô nào cả.

Lan 2109 chén cho anh em 1 nháy lô 70.

Tiếu Ngạo chén được 1 nháy lô 34.

Triệu Vân ăn được 2 nháy lô con 14.

Cao thủ chốt số ngày 19-8-2022 hôm nay

▷ Trương Thành Hiệp
BTL 05 STL 12 21
Ghép 3&4 càng lô : 0,2,3,5,6,8,9,1
DÀN XIÊN 2,3 ĐÁ: 05 50 12 21 04 40
ĐỀ 4 CHẠM 0 5 6 7
HẠ 2 CHẠM 0 5
DÀN 10S : 17,71,62,26,09,90,08,80,53,35
TTĐ : 08,80,53,35 STĐ : 08,80 BTĐ : 80
GHÉP CÀNG : 0,2,3,4,5,6,7,8
Dương Hoàng Khánh
BTL 90 STL 03 30
Ghép 3&4 càng lô : 0,1,2,4,6,8,9
XIÊN 2,3 ĐÁ VÒNG : 09 90 03 30 04 40
ĐỀ 4 CHẠM 5 6 7 8
HẠ 2 CHẠM 5 7
DÀN 10S : 07,70,52,25,54,45,18,81,63,36
TTĐ : 07,70,52,25 STĐ : 52,25 BTĐ : 25
GHÉP CÀNG : 0,1,2,4,5,6,8,9
▷ Thăng Long
BTL 24 STL 26 62
Ghép 3&4 càng lô : 1,2,4,6,8,9,0
XIÊN 2,3 ĐÁ : 24 42 26 62 29 92
DÀN 10S : 68,86,24,42,19,91,79,97,07,70
TTĐ: 68,86,24,42 STĐ: 24,42 BTĐ: 42
ĐỀ 4 CHẠM 4 7 8 9
HẠ 2 CHẠM 4 8
GHÉP CÀNG : 0,2,4,5,6,7,9
▷ Trương Bống
BTL 42 STL 06 60
Ghép 3&4 càng lô : 1,2,3,5,6,8,9,0
Ghép xiên 2&3 : 24 42 06 60 04 40
ĐỀ 4 CHẠM 1 4 7 9
ĐỀ 2 CHẠM 1 9
DÀN 10S : 59,95,13,31,12,21,67,76,04,40
TTĐ: 59,95,13,31 STĐ: 13,31 BTĐ: 13
GHÉP CÀNG : 1,2,3,5,6,8,9,0
▷ Đỗ Tiến
BTL 25 STL 04 40
Ghép 3&4 càng lô đề : 1,2,4,6,8,9,0
xiên 2-3 đá : 25 52 04 40 03 30
ĐỀ 4 CHẠM 1 4 7 8
ĐỀ 2 CHẠM 4 7
DÀN 10S : 67,76,04,40,28,82,73,37,01,10
TTĐ : 67,76,04,40 STĐ : 04,40 BTĐ : 04
Ghép 3 càng đề : 1,4,6,8,9,0
▷ Phong Thần
BTL 78 STL 28 82
GHÉP 3&4 CÀNG LÔ : 2,1,3,4,5,6,8,9
XIÊN 2,3 ĐÁ: 78 87 28 82 29 92
ĐỀ 4 CHẠM 2 5 8 9
HẠ 2 CHẠM 2 5
DÀN 10S : 58,85,12,21,56,65,39,93,84,48
TTĐ : 58,85,12,21 STĐ : 12,21 BTĐ : 12
GHÉP CÀNG : 0,1,3,4,5,6,8,9
▷ Hoàng Kim Huấn
BTL 34 STL 57 75
Ghép 3 càng lô : 1,2,4,5,6,7,8,9
DÀN 16S: 04,40,59,95,08,80,53,35,18,81,63,36,12,21,67,13
TTĐ: 04,40,59,95 STĐ: 59,95 BTĐ: 95
Ghép 3 càng : 0,2,4,5,6,7,8,9
▷ Lan 2109
GIẢI NHẤT 4 CHẠM : 4 7 8 9
TỨ THỦ: 89 98 58 85 BẠCH THỦ: 98
GHÉP CÀNG : 2,3,4,5,6,7,8,0
BTL 20 STL 29 92
XIÊN 2,3 ĐÁ: 20 02 29 92 28 82
ĐỀ 4 CHẠM: 3 5 6 7 | 2 CHẠM: 3 5
DÀN 10S : 57,75,03,30,06,60,51,15,34,43
TTD : 57,75,03,30 STD : 75,03 BTĐ : 75
▷ Tiếu Ngạo
BTL 89 STL 14 41
Ghép 3 càng lô : 0,1,2,4,5,6,7,8
GIAI 7 CHẠM 2
TTG7 : 62 26 29 92 – BTG7 : 29
ĐỀ 4 CHẠM 2 4 7 9 | HẠ 2 CHẠM 2 4
DÀN 10S : 74,47,02,20,89,98,19,91,64,46
TTĐ: 74,47,02,20 STĐ : 47,02 BTĐ : 02
GHÉP CÀNG : 1,2,4,5,6,7,8,9
▷ Triệu Vân
BTL 47 STL 07 70
Ghép 3 càng lô : 0,1,2,4,5,6,7,9
Xiên đá 2-3: 47 74 07 70 04 40 ​
ĐỀ 4 CHẠM 1 6 8 9 | HẠ 2 CHẠM 6 9 ​
DÀN 10S : 64,46,29,92,13,31,68,86,18,81​
TTĐ 64,46,29,92 STĐ 29,92 BTĐ 92 ​
GHÉP CÀNG : 1,2,4,5,6,7,8,9

Các bạn vừa xem xong cao thủ chốt số ngày 19-8-2022 tại trang nuoilo.com của chúng tôi, các bạn thích số của cao thủ nào thì có thể theo chơi mỗi ngày nhé.

0/5 (0 Reviews)
mene xổ số miền bắc Xem thêm những bài viết hay khác
Cao thủ chốt số ngày 07-10-2022 Cao thủ chốt số ngày 07-10-2022
Cao thủ chốt số ngày 06-10-2022 Cao thủ chốt số ngày 06-10-2022
Cao thủ chốt số ngày 05-10-2022 Cao thủ chốt số ngày 05-10-2022
Cao thủ chốt số ngày 04-10-2022 Cao thủ chốt số ngày 04-10-2022
Cao thủ chốt số ngày 03-10-2022 Cao thủ chốt số ngày 03-10-2022
Cao thủ chốt số ngày 02-10-2022 Cao thủ chốt số ngày 02-10-2022
Cao thủ chốt số ngày 01-10-2022 Cao thủ chốt số ngày 01-10-2022
Cao thủ chốt số ngày 30-09-2022 Cao thủ chốt số ngày 30-09-2022
Cao thủ chốt số ngày 29-09-2022 Cao thủ chốt số ngày 29-09-2022
Cao thủ chốt số ngày 28-09-2022 Cao thủ chốt số ngày 28-09-2022
Go88


Bản quyền thuộc về NuoiLo.Com
Địa chi : Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội