logo web

Cao thủ chốt số ngày 21-9-2022

Cao thủ chốt số ngày 21-9-2022 chuẩn xác nhất, tổng hợp bát chốt lô đề Miền Bắc thứ 4, ngày 21/9/2022 của 10 cao thủ huyền thoại trên website nuôi lô của chúng tôi.

Cao thủ chốt số ngày 21-9-2022

Cao thủ chốt số ngày 21-9-2022 hôm nay

▷ Trương Thành Hiệp
BTL 50 STL 04 40
Ghép 3&4 càng lô : 2,5,6,8,9,1
DÀN XIÊN 2,3 ĐÁ: 05 50 04 40 02 20 
ĐỀ 4 CHẠM 3 6 7 8
DÀN 10S : 18,81,27,72,36,63,39,38,37,73
TTĐ : 18,27,36,63 STĐ :36,63 BTĐ : 63
GHÉP CÀNG : 0,2,3,5,6,7
▷ Dương Hoàng Khánh
BTL 71 STL 18 81 
Ghép 3&4 càng lô : 1,2,4,6,8,9
XIÊN 2,3 ĐÁ VÒNG : 17 71 18 81 08 80 
ĐỀ 4 CHẠM 1 2 4 7
DÀN 10S : 17,62,26,44,71,47,48,45,54,84
TTĐ : 17,26,44,71 STĐ : 17,26 BTĐ : 17
GHÉP CÀNG : 1,2,4,5,8,9
▷ Thăng Long
BTL 70 STL 24 42
Ghép 3&4 càng lô : 1,2,6,8,9,0
XIÊN 2,3 ĐÁ : 07 07 08 80 24 42 
DÀN 10S : 43,61,89,98,43,17,16,15,14,41
TTĐ: 43,61,89,98STĐ:89,98 BTĐ: 98 
ĐỀ 4 CHẠM 1 4 8 9
GHÉP CÀNG : 0,2,4,5,6,7
▷ Trương Bống
BTL 26 STL 27 72
Ghép 3&4 càng lô : 1,3,5,6,8,9
Ghép xiên 2&3 : 26 62 27 72 29 92 
ĐỀ 4 CHẠM 1 3 8 9 
DÀN 10S : 88,97,16,34,43,61,79,18,81,91
TTĐ: 88,97,16,34 STĐ: 97,16 BTĐ: 97
GHÉP CÀNG : 1,2,3,5,8,9
▷ Đỗ Tiến
BTL 03 STL 02 20 
Ghép 3&4 càng lô : 1,2,4,8,9,0
xiên 2-3 đá : 03 30 02 20 08 80 
ĐỀ 4 CHẠM 2 3 6 7 
DÀN 10S : 86,24,33,79,68,42,97,69,96,57
TTĐ : 86,24,33,79 STĐ :86,24 BTĐ : 24
GHÉP CÀNG : 0,1,3,4,5,6
▷ Phong Thần
BTL 34 STL 29 92 
GHÉP 3&4 CÀNG LÔ : 1,4,5,6,8,9
XIÊN 2,3 ĐÁ: 34 43 39 93 29 92 
ĐỀ 4 CHẠM 1 6 7 8 
DÀN 10S : 13,31,68,77,86,82,83,84,85,87
TTĐ : 13,31,68,77 STĐ : 68,77 BTĐ : 68
GHÉP CÀNG : 0,1,3,4,5,6
▷ Hoàng Kim Huấn
BTL 08 STL 22 77 
3D : 1,2,5,6,7,8
4 CHẠM ĐỀ 5 6 7 9
DÀN ĐỀ 10S : 49,67,76,94,56,65,59,95,69,96
TTĐ: 49,67,76,94 STĐ: 67,76 BTĐ: 76
▷ Lan 2109
GIẢI NHẤT 4 CHẠM : 2 4 5 7
TỨ THỦ: 24 42 57 75 BẠCH THỦ: 24
GHÉP CÀNG : 2,3,4,6,7,8
BTL 74 STL 49 94
XIÊN 2,3 ĐÁ: 47 74 49 94 48 84 
ĐỀ 4 CHẠM: 1 9 4 6
DÀN 10S : 66,84,93,21,11,48,92,94,95,96
TTD : 66,84,93,21 STD : 93,21 BTĐ :21
▷ Tiếu Ngạo
BTL 35 STL 14 41 
Ghép 3 càng lô : 0,1,2,5,6,7
GIAI 7 CHẠM 2
TTG7 : 62 26 29 92 – BTG7 : 29
ĐỀ 4 CHẠM 1 3 4 8
DÀN 10S : 83,11,39,48,33,12,13,14,15,17
TTĐ: 83,11,39,48 STĐ: 39,48 BTĐ : 39
GHÉP CÀNG 2,4,5,6,7,9
▷ Triệu Vân
BTL 00 STL 46 64 
Ghép 3 càng lô : 0,1,2,4,5,6,7
Xiên đá 2-3: 00 46 64 55 22 77 ​
ĐỀ 4 CHẠM 2 3 4 7​
DÀN 10S : 29,38,47,74,92,83,45,46,48,49​
TTĐ 29,38,47,74 STĐ 47,74 BTĐ 74​
GHÉP CÀNG : 1,4,5,6,7,8​

Các bạn vừa xem xong cao thủ chốt số ngày 21-9-2022 miễn phí tại trang nuoilo.com của chúng tôi, các bạn thích số của cao thủ nào thì có thể theo chơi mỗi ngày nhé.

5/5 (2 Reviews)
mene xổ số miền bắc Xem thêm những bài viết hay khác
Cao thủ chốt số ngày 07-10-2022 Cao thủ chốt số ngày 07-10-2022
Cao thủ chốt số ngày 06-10-2022 Cao thủ chốt số ngày 06-10-2022
Cao thủ chốt số ngày 05-10-2022 Cao thủ chốt số ngày 05-10-2022
Cao thủ chốt số ngày 04-10-2022 Cao thủ chốt số ngày 04-10-2022
Cao thủ chốt số ngày 03-10-2022 Cao thủ chốt số ngày 03-10-2022
Cao thủ chốt số ngày 02-10-2022 Cao thủ chốt số ngày 02-10-2022
Cao thủ chốt số ngày 01-10-2022 Cao thủ chốt số ngày 01-10-2022
Cao thủ chốt số ngày 30-09-2022 Cao thủ chốt số ngày 30-09-2022
Cao thủ chốt số ngày 29-09-2022 Cao thủ chốt số ngày 29-09-2022
Cao thủ chốt số ngày 28-09-2022 Cao thủ chốt số ngày 28-09-2022
Go88


Bản quyền thuộc về NuoiLo.Com
Địa chi : Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội